Zmluvy 2019

Zmluva č.j.4402019

Zmluva o dielo č. 4392019

Zmluva osobné údaje 4152019

Zmluva o dielo 4142019

Zmluva od dielo 3972019

Zmluva o dielo č.3932019

Zmluva o poskytnutí auditórskych služieb

Zmluva o dielo č. 232_2019

Zmluva o dielo č. 233_2019

Zmluva 2019 TJ obce Pažiť

Dotácia z rozpočtu obce MOJDS

Dohoda č.19_09_50J_7

Zmluva o dielo č. 042019

Príloha č. 1 k ZoD 04 – Zoznam povinných príloh č. j. 158_2019

Zmluva o dielo č. 032019

Príloha č. 1 k ZoD 03 – Zoznam povinných príloh č.j.157_2019

Dohoda o prenájme – Štálnik