Zmluvy 2018

Kúpna zmluva p.č. 39-199

Dodatok č 3 k zmluve TSM

Dodatok č 7 k zmluve TSM

Poistná zmluva 6782018

Zmluva – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Dohoda o prenájme

Záložná zmluva č. 0100-PRB2016Z

Nájomná zmluva – Rybár

Zmluva bežný účet 4, Zmluva bežný účet 5

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

Nájomná zmluva bytový dom

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Zmluva o bežnom účte – Prima banka

Záložná zmluva č. 300-74-2016

Kúpna zmluva bytový dom + technické zariadenie

ZMLUVA- AUDIT ZA ROK 2017_VZ

Zmluva o dielo, asfaltovanie komunikácie

20180510 Dohoda o prenájme

ZMLUVA Dotácie TJ 2018

Zmluva- MOJDS Pažiť, 972018