Veľkonočné sviatky


Milí spoluobčania,

príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny Vám prajeme.

Starostka obce, poslanci OZ a pracovníci obce

Prianie 2019