Úradná tabuľa

Dokumenty k voľbám

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradnika Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Hlasovací preukaz – adresa na doručenie žiadosti Vymenovanie zapisovateľa volebnej komisie Utvorenie volebného okrsku – voľby Európsky parlament Organizačná a techniká príprava pre voľby do Európskeho parlame Menovanie zapisovateľa OVK

Návrhy VZN

Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov Návrh Dodatok č. 1 k VZN 2-2015

Žiadosti a oznámenia k aktivitám sociálnym, stavebným, športovým, životného prostredia

Aktivity sociálne, športové Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.doc / pdf Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.doc / pdf Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR.doc / pdf Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.doc / pdf Pyrotechnika.doc / pdf Odpady Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.doc / Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.pdf Žiadosť o zníženie poplatku za KO.doc / Žiadosť o zníženie poplatku za KO.pdf Žiadosť o odpustenie […]

Žiadosti – komunálny odpad a životné prostredie

Žiadosť o zníženie poplatku za KO.doc / Žiadosť o zníženie poplatku za KO.pdf Žiadosť o odpustenie KO.doc / Žiadosť o odpustenie KO.pdf Žiadosť o súhlas na povolenie – užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.doc / Žiadosť o súhlas na povolenie – užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf