Úradná tabuľa

Zápisnice 2011-2014

2014 zapisnica 2014-1, zapisnica 2014-20, zapisnica 2014-19, zapisnica 2014-18,   2013 zapisnica2013-17, zapisnica2013-16, zapisnica2013-15 , zapisnica2013-14, zapisnica2013-13 2012 zapisnica2012-11, zapisnica2012-10, zapisnica2012-9, zapisnica2012-8, zapisnica2012-7 , zapisnica2012-6   2011 zapisnica2011-5 , zapisnica2011-4, zapisnica2011-1  

Uznesenia 2011-2014

2014 uznesenia 1-2014, uznesenie2014-20, uznesenie2014-19, uznesenie2014-18, 2013 uznesenie2013-17, uznesenie2013-16, uznesenie2013-15, uznesenie2013-14, uznesenie2013-13, 2012 uznesenie2012-12, uznesenie2012-11, uznesenie2012-10, uznesenie2012-9, uznesenie2012-8, uznesenie2012-7, uznesenie2012-6, 2011 uznesenie2011-5, uznesenie2011-4, uznesenie2011-3, uznesenie2011-2, uznesenie2011-1  

Časopis Zvesti 2009-2014

Zvesti 2014-4 Zvesti 2013-3, Zvesti 2013-2, Zvesti 2013-1 Zvesti 2012-4, Zvesti 2012-2, Zvesti 2012-1 Zvesti 2011-4, Zvesti 2011-3, Zvesti 2011-2, Zvesti 2011-1 Zvesti 2010-5, Zvesti 2010-4, Zvesti 2010-3, Zvesti 2010-2, Zvesti 2010-1 Zvesti 2009-3, Zvesti 2009-2, Zvesti 2009-1

VZN 2011-2014

VZN 2011-01 Opatrov služba VZN 2011-2 o ochrane ovzdušia VZN 2011-3 O ochrane ovzdusia VZN 2011-4 O daniach z odpadov VZN 2011-5 O dani z nehnutelnosti VZN 2012-06 – Dan z nehnutelnosti VZN 2012-07 – Komunalne odpady VZN 2012-08 – Ostatné miestne dane VZN 2013-09 Čas predaja a čas prevádzky v obci VZN 2013-10 O […]