Návrhy VZN

Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov Návrh Dodatok č. 1 k VZN 2-2015

Bytový dom

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sa predkladajú na obecný úrad v termíne od 1.3.2018 do 30.4.2018. PODMIENKY PRIDELENIA BYTU A UZATVÁRANIE NÁJOMNEJ ZMLUVY Vizualizácia bytového domu Pažiť Žiadosť o pridelenie bytu Uznesenia-c.-8-2016 Zapisnica-c.-8-2015 VZN-Najomne-byty-navrh    

VZN 2011-2014

VZN 2011-01 Opatrov služba VZN 2011-2 o ochrane ovzdušia VZN 2011-3 O ochrane ovzdusia VZN 2011-4 O daniach z odpadov VZN 2011-5 O dani z nehnutelnosti VZN 2012-06 – Dan z nehnutelnosti VZN 2012-07 – Komunalne odpady VZN 2012-08 – Ostatné miestne dane VZN 2013-09 Čas predaja a čas prevádzky v obci VZN 2013-10 O […]

VZN 2009

VZN 2009-1 Statut obce VZN 2009-2 Zasady hospodarenia s majetkom obce VZN 2009-4 Dan z nehnutelnosti na rok 2010 VZN 2009-5 Miestne dane VZN 2009-6 Poskytovanie dotacii obcou Pazit