Dokumenty k voľbám

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradnika Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Hlasovací preukaz – adresa na doručenie žiadosti Vymenovanie zapisovateľa volebnej komisie Utvorenie volebného okrsku – voľby Európsky parlament Organizačná a techniká príprava pre voľby do Európskeho parlame Menovanie zapisovateľa OVK