Dokumenty k voľbám

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradnika Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Hlasovací preukaz – adresa na doručenie žiadosti Vymenovanie zapisovateľa volebnej komisie