Bytový dom

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sa predkladajú na obecný úrad v termíne od 1.3.2018 do 30.4.2018. PODMIENKY PRIDELENIA BYTU A UZATVÁRANIE NÁJOMNEJ ZMLUVY Vizualizácia bytového domu Pažiť Žiadosť o pridelenie bytu Uznesenia-c.-8-2016 Zapisnica-c.-8-2015 VZN-Najomne-byty-navrh