Spoločenská rubrika

Jubilanti roku 2018

jubilanti2018

Jubilanti roku 2015

jubilanti2015

Jubilanti roku 2013

jubilanti2013

50 rokov

Miloš Gendiar Ing., Marta Hollá, Ján Rajtík, Mária Šipická, Pavel Šipický, Milan Žiak

60 rokov

Jolana Aradiová, Cyril Dubina, Kamil Duchovič, Viera Dzianová, Jozef Kopál, Marta Sliepková, Helena Uhliarová, Rastislav Uhliar

70 rokov

Emil Hrivnák, Jozef Petrík, Oľga Rechtoríková, Jaroslav Rechtorík, Vladimír Sluka

80 rokov

Ján Dobiaš, Emília Šiandorová

85 rokov

Marta Marková, Emília Valachová

92 rokov

Paulína Gendiarová

94 rokov

Jozef Kňaze

“Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti pri Tvojom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďaľších rokov Tvojho života.”

Všetkým jubilantom prajeme všetko najlepšie, pevné zdravie a radosť zo života.