Videokronika

Ponúkame Vám možnosť zapožičania videokaziet a DVD s videokronikou obce. Veríme, že Vám zhliadnutie prinesie veľa radosti z toho, ako sme sa časom zmenili, a pekné spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Diel číslo Popis záznamu
1 1990 ples, sadenie mája, jubilanti, 1.sv.prijímanie
2 1990 jubilanti, uvítanie detí, 1991 ples, MDD, 1.krst v obci
3 1991 jubilanti, budovanie kostola, beseda s p. Uhlárom
4 1990 prehliadka obce, 1. zas. OZ, ples, sadenie mája, MDD, jubilanti, 1.sv.prijímanie, vysviacka domu rozlúčky, 1991zdvíhanie kopule kostola, 1992 MDD, volby,  Miss 1992
6 1993 Mikuláš+bábkové divadlo, Vianočné divadlo M.Kršteňany,
1995 Jendruchovci, Mikuláš
7 1994 MDD, výstavba plynu, heraldické znaky, najlepší žiaci, jubilanti
19 1999 posedenie pod jedličkou,
2000 sadenie mája, Den matiek, najlepší žiaci, jubilanti
20 1994 úcta k starším, 2000 úcta k starším s Nadličankou
25 2002 sadenie mája, Den matiek, folklór zo Štiavnice, najlepší žiaci, oslavy SNP
26 2002 búranie pomníka, budovanie volejbalového ihriska, volby do SNR, jubilanti, úcta k straším, záverečné zasadanie OZ,
2003 1. zasadanie OZ
27 2004 sadenie mája, Den matiek, jubilanti,
2005 Den detí, exhumácia hrobu, jubilanti