Symboly obce

Erb na modrom podklade zobrazuje zlatožltú pažiť ako lúku, nad ktorou žiari biely polmesiac so zlatožltou šesťcípou hviezdou. Na úradných dokumentoch sa erb zobrazuje pomocou šrafovania.

erb obce
symbol-erb copy

Pečaťsymbol-pecat copy

 

 

Vlajka

symbol-vlajka

Pridaj komentár