Obecný úrad

Úradné hodiny

 

Pondelok: 7:00 15:00 stránkový deň

Utorok: 7:00 15:00

Streda: 8:30 16:30 stránkový deň

Štvrtok: 7:00 15:00

Piatok: 7:00 15:00 stránkový deň

sédlo OcÚ Pažiť


Kontakty

 

Telefón: +421 905 79 69 50

Adresa: Obecný úrad Pažiť, 95803 Pažiť 78

IČO: 310913

DIČ: 2021278039

Bankové spojenie: Prima banka

IBAN SK58 5600 0000 0008 0804 6001


Mapa GPS

 


Zamestnanci OcÚ

 

Bc. Mária Gendiarová – starostka

Telefón: +421 911 255 179
Email:  pazit.starosta@gmail.com

Ing. Eva Tomíková – ekonómka

Telefón: +421 905 79 69 50
Email: 
pazit.pracovisko@gmail.com