Obecný úrad

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 15:00 stránkový deň
Utorok: 7:00 15:00
Streda: 8:30 16:30 stránkový deň
Štvrtok: 7:00 15:00
Piatok: 7:00 15:00 stránkový deň

sédlo OcÚ Pažiť


Kontakty

Adresa: Obecný úrad Pažiť, 95803 Pažiť 78
IČO: 310913
DIČ: 2021278039
Bankové spojenie: Prima banka

IBAN SK58 5600 0000 0008 0804 6001


Mapa GPS


Zamestnanci OcÚ

starosta-balaska

MVDr. Vladimír Baláška – starosta

Telefón: +421 905 870 775
Email:  pazit.starosta@gmail.com

uctovnicka-gendiarova

Bc. Mária Gendiarová – ekonómka

Telefón: 00421 911 255 179
Email: pazit.gendiarova@gmail.com